DISCLAIMER

Welkom

Welkom bij Schouten Bij Nacht.
Schouten Bij Nacht bied haar services aan onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden. Door de site van Schouten Bij Nacht te bezoeken, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door alstublieft.

Electronische communicatie
Als u de site van Schouten Bij Nacht bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u electronisch met ons. U stemt erin toe om communicatie onzerzijds electronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het posten van berichten op onze website. U gaat ermee akkoord dat alle berichten, e-mails, disclosures en andere communicatie die wij electronisch versturen voldoen aan alle wettelijke voorwaarden als waren zij op papier aan u geschreven.

Copyright
Alle inhoud van deze site, zoals tekst, graphics, logos, button icons, en images is eigendom van Schouten Bij Nacht of van haar "content suppliers" en zijn beschermd door zowel Nederlandse als internationale copyright wetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is exclusief eigendom van Schouten Bij Nacht of van haar "content suppliers" en zijn beschermd door zowel Nederlandse als internationale copyright wetten. Alle software die gebruikt wordt op deze site is eigendom van Schouten Bij Nacht of van haar "software leveranciers" en zijn beschermd door zowel Nederlandse als internationale copyright wetten.

(Toegang tot) De site
Schouten Bij Nacht staat u toe de website te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Downloaden (anders dan "page caching") of het maken van aanpassingen op de website, of van een gedeelte van de website, is uitdrukkelijk verboden tenzij u specifieke schriftelijke toestemming hebt ontvangen van Schouten Bij Nacht. Verkoop of commercieel gebruik van de website of haar inhoud is niet toegestaan. De website of een gedeelte daarvan mag niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, weder verkocht, of op een andere manier voor commerciele doeleinden worden gebruikt tenzij u specifieke schriftelijke toestemming hebt ontvangen van Schouten Bij Nacht. Schouten Bij Nacht staat u toe om een hyperlink naar haar home page te maken, voor zover deze link Schouten Bij Nacht niet weergeeft op een foutieve, misleidende, of aanstootgevende manier. Het gebruikt van het Schouten Bij Nacht logo bij deze link is niet toegestaan tenzij u specifieke schriftelijke toestemming hebt ontvangen van Schouten Bij Nacht. Bij de samenstelling van onze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn. Schouten Bij Nacht garandeert dan ook niet dat haar website up-to-date, compleet, betrouwbaar of vrij van fouten is. Aan de op onze website geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Twijfelt u aan de geboden informatie en wilt u extra zekerheid neem dan contact met ons op.

Schouten Bij Nacht is niet verantwoordelijk en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website en voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze website. Dit geldt tevens voor de inhoud en gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van websites of informatie waarnaar door onze website wordt verwezen.

Toepasselijk recht
Door de website van Schouten Bij Nacht te bezoeken gaat u ermee akkoord dat de Nederlandse wetgeving van toepassing is op deze voorwaarden en tevens van toepassing is op enig dispuut tussen u en Schouten Bij Nacht.